De 5 pijlers van persoonlijk leiderschap

Persoonlijk leiderschap
Dr. Henk Stoorvogel
Grondlegger en trainer

‘Ik wil mijn potentieel als leider graag volledig ontwikkelen. Maar het lijkt alsof er iets is dat in mij blokkeert. Kun je me helpen?’ ‘Ik sta op een kruispunt van wegen. Ik weet niet welke keuze ik moet maken. Hoe kan ik nu weten wat ik moet doen?’ Dit zijn vragen die ik krijg van leiders als ze bij mij aankloppen voor coaching. Het zijn voorbeelden van vragen die van je verlangen dat je leiderschap geeft aan jezelf.

Persoonlijk leiderschap is het vermogen om effectief leiding te kunnen geven aan jezelf

Onder persoonlijk leiderschap verstaan we het vermogen om effectief leiding te kunnen geven aan jezelf. Zodat je het leven kunt leiden dat je wilt. En het leiderschap kunt uitoefenen dat beantwoordt aan jouw ideaal.

De 5 pijlers van persoonlijk leiderschap vinden haar oorsprong in de klassieke vormingsleer

Om de 5 pijlers van persoonlijk leiderschap te ontdekken, duiken we in de klassieke vormingsleer. Vanaf Socrates tot Nietzsche en van Plato tot Erasmus. Grote denkers hebben al eeuwen geleden nagedacht over de wijze waarop mensen daadwerkelijk kunnen veranderen. Hoe ze ‘gevormd’ kunnen worden. Het grote denken van deze filosofen valt samen te vatten in 5 basisgedachten.

Ik noem ze ‘de 5 pijlers van persoonlijk leiderschap’. Ze zijn eenvoudig te begrijpen en eindeloos diepgaand toe te passen. Ben je er klaar voor? Hier komen ze:

Pijler 1: Kennen

‘Ken uzelf’, zei Socrates. Van oudsher wordt de zelfkennis gezien als de basis van alle persoonlijke groei. Want hoe kun je jezelf ontwikkelen als je niet weet wie je bent of waar bepaalde blokkades vandaan komen? Alle verandering begint met inzicht. Dat proces vraagt ongelofelijk veel moed én kracht.

Pijler 2: Willen

Waar verlang je naar? Ons leven gaat vaak zo snel en de druk op onze schouders is vaak zo groot dat we nauwelijks meer weten wat we echt willen. Het leren ontdekken en voeden van je wil is van groot belang voor leiders. Het sterkt je morele kompas en stelt je in staat om het leven te leiden waar je naar verlangt.

Pijler 3: Kunnen

Je kunt jezelf kennen en het goede verlangen, maar toch vastlopen. Kúnnen gaat over jouw vermogen tot veranderen. Zelfdiscipline en oefening zijn hierin van groot belang. Persoonlijk leiderschap vraagt van je dat je nieuwe vaardigheden traint en je denken scherpt. Want door te doen wat je kunt, ontstaat het vermogen om te kunnen wat je daarvoor nog niet kon.

Pijler 4: Erkennen van de ander

Je moet anderen erkennen. Want je bent mens te midden van anderen. Bovendien hebben de keuzes die je maakt of de nieuwe versie van jezelf, altijd gevolgen voor je omgeving. Je kan wel veranderen, maar als je omgeving dat niet accepteert? Dan ontstaat er nieuwe frictie. Effectieve verandering gaat dan ook altijd over het kunnen shapen van de omgeving.

Pijler 5: Leren omgaan met de tijd 

Het is cruciaal dat we leren omgaan met de tijd. Dat we ons er niet steeds door laten overrompelen. En dat we zodanig leren omgaan met de tijd dat we kúnnen veranderen. Je hebt dragende ritmes en een gezond tempo nodig in de tijd die jou gegeven is jouw leven met vreugde te kunnen leiden.

De beste leiders zijn het meeste mens omdat zichzelf kennen en altijd blijven leren

De beste leiders zijn het meeste mens. Ze kennen zichzelf, helpen anderen groeien en blijven zelf altijd leren. Gevaarlijke leiders verwaarlozen zichzelf. Intuïtief voelen we vaak wel dat het niet veilig is of zelfs gevaarlijk om geleid te worden door iemand die geen leiding geeft aan zichzelf. De 5 pijlers van persoonlijk leiderschap helpen je om te groeien in  en de beste leider te worden die jij kunt zijn.